Montaža PVC oken je hiter in enostaven postopek, če jo izvaja usposobljen monter z izkušnjami.

Pred vgradnjo oken je potrebno pripraviti okensko odprtino. Že pri dostavi in skozi celoten postopek vgradnje oken je z okni vseskozi potrebno ravnati previdno, saj razbito steklo lahko povzroči veliko preglavic. Naši monterji si pri tem pomagajo s posebnimi vakuumskimi prijemali za steklo, ki jim zagotovi varen oprijem.

Kvalitetna montaža PVC oken je zelo pomembna, saj lahko vse prihranke, ki ste jih pričakovali zaradi nakupa novih energijsko učinkovitih oken, izgubite na račun nestrokovne montaže.

Montaža oken po smernicah RAL je postala pri naših monterjih že ustaljena praksa in kot usposobljeni strokovnjaki jo opravijo zelo hitro in strokovno.

montaza[1]
Vgradnja PVC oken pri novogradnji
Demontaže in montaža oken pri prenovi
 • Pred vgradnjo oken pri novogradnji oz. ob meritvah mora stranka zagotoviti VAG-RIS, to je podatek o končni višini tlaka (estrih + parket, ploščice…).
 • Montaža se prične z raznosom elementov.
 • Po raznosu in pred vgradnjo vodja ekipe skupaj z lastnikom objekta ali nadzornikom gradnje preverita pravilnosti elementov in sicer odpiranja le-teh, tipe stekel in VAG-RIS.
 • Nato se postavi okenske okvirje v zidno odprtino, ob tem se zagotovijo pravilna višina, globina ter kotnost z laserskim merilnikom in vodno tehtnico.
 • Naslednja faza je vijačenje okvirjev s turbo vijaki brez zidnih vložkov ter tesnenje s PU peno okoli okvirjev.
 • Sledita namestitev kril na okvirje in montaža morebitnih ostalih elementov (polica, roleta, žaluzija,…).
 • Sledi kontrola kvalitete ter količine. Najprej to opravijo naši monterji, nato sledi še ogled opravljene montaže s strani lastnika objekta oz. nadzornika gradnje.
 • Na koncu sledijo še napotki za uporabo oz. vzdrževanje in predaja montažnega zapisnika, navodila za uporabo in garancijskega lista.
 • Pred pričetkom demontaže strokovno usposobljeni monterji prostor zaščitijo pred morebitnimi poškodbami in umazanijo, ki nastane pri delu.
 • Strokovno podkovani monterji stara okna demontirajo, pri čemer je potrebno poudariti, da se obstoječih zidov pri tem ne poškoduje.
 • Sledi postavitav okenskega okvirja v odprtino in kontrola z vodno tehtnico.
 • Naslednja faza je vijačenje okvirjev s posebnimi vijaki ter tesnenje s PU peno okoli okvirjev.
 • Sledita namestitev kril na okvirje in montaža morebitnih ostalih elementov (polica, roleta, žaluzija,…)
 • Po montaži elementov sledijo vnaprej dogovorjena zaključna dela.
 • V primeru manjših posegov se zaključna dela opravijo s pvc zaključnimi letvami.
 • Pri večjih adaptacijah (stare hiše) pa so potrebna zaključna dela z mavčnimi ploščami.
 • Po opravljeni montaži delavci prostor očistijo.
 • Na koncu sledijo še napotki za uporabo oz. vzdrževanje in predaja montažnega zapisnika, navodila za uporabo in garancijskega lista.